Đầu tư “khủng”, FLC Quy Nhơn hút khách hàng bất động sản