Biệt thự biển – Đầu tư bền vững, đầu tư cho tương lai